Αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας: Τι ισχύει με την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων;

Αυτοσχέδιοι Αγώνες Ταχύτητας Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή – Απορριπτέα (1) Αναιρείται Εφετειακή απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ, που έκρινε ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 25 και 26 της ΥΑ Κ4-585/78, όπως αναφέρονται στους συνημμένους Γενικούς Όρους, άρθρο 8. Το δε άρθρο 25 στην παρ. 2 αναφέρει ότι αποκλείονται της ασφαλίσεως ζημιές που προξενούνται, από τη …

Αναγωγή Ασφαλιστικής Εταιρίας κατά υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας

Πτώχευση – Ανάκληση Άδειας Ασφαλιστικής Εταιρίας Εκκαθάριση μετά την 1η/01/2016 Αναγωγή Ασφαλιστικής Εταιρίας κατά την ειδική διαδικασία των αυτοκινήτων και όχι των ασφαλιστικών μέτρων (1) (άρθρ.239 παρ.4 και 5 Ν 4364/2016) Αναγωγή ασφαλιστικής εταιρίας κατά της υπό εκκαθάριση τελούσας ασφαλιστικής εταιρίας για ποσό που αυτή κατέβαλε στην παθούσα τρίτη (συνεπιβαίνουσα σε μοτοσυκλέτα), με εξώδικο συμβιβασμό για κονδύλιο μόνιμης αναπηρίας εκ …

Δικαστική απόφαση: Τι γίνεται στην περίπτωση ολικής καταστροφής οχήματος;

Οδηγός ΙΧΕ κινούμενος σε μεσαία λωρίδα σε Εθνική οδό, επιχείρησε αιφνιδίως και χωρίς να ελέγξει από τους καθρέπτες του να εισέλθει στη δεξιά λωρίδα και συγκρούσθηκε με μοτοσικλέτα, η οποία υπέστη  εκτεταμένες υλικές ζημιές. Συνεπώς θεωρείται ολικώς κατεστραμμένη και επιδικάσθηκε η αξία της κατά τον χρόνο του ατυχήματος, μείον της αξίας των υπολειμμάτων σιδηρικών, εφόσον πουλήθηκε από τον ιδιοκτήτη της σε τρίτο …

Ποια η ευθύνη του οδηγού όταν ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου;

Απρόσεκτο Άνοιγμα Θύρας Οχήματος Πρόσκρουση οδηγού δίκυκλου οχήματος εξαιτίας αιφνιδίου και ανελέγκτου ανοίγματος θύρας (1) Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ οχήματος, ο οποίος άνοιξε αιφνιδίως και ανελέγκτως την αριστερή θύρα του σταθμευμένου οχήματός του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει επ΄αυτής ο οδηγός δικύκλου μοτοποδηλάτου, να ανατραπεί και να τραυματισθεί, (παραβίαση του άρθ. 30 του ΚΟΚ). Το άνοιγμα της θύρας του οδηγού …

Έκθεση Αυτοψίας κ Σχεδιάγραμμα Τροχαίας

Το σχεδιάγραμμα της τροχαίας αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την τεκμηρίωση της υπαιτιότητας σε μια διεκδίκηση αποζημίωσης τροχαίου. Αν η αποτύπωση και καταγραφή δεν είναι ακριβής αυτό μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες για την έκβαση της απαίτησης. Για παράδειγμα, η υπαιτιότητα είναι διαφορετική αν ένας πεζός παρασυρθεί ενώ βαδίζει πάνω σε διάβαση κι αλλιώς αν κινείται εκτός διάβασης. Υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης …

Τροχαίο με Μοτοσυκλέτα και Συνυπαιτιότητα

Κύριο θέμα στην διεκδίκηση αποζημίωσης απο τροχαίο είναι η απόδοση συν- υπαιτιότητας στο άλλο μέρος. Η «ιδανική» περίπτωση που είναι ξεκάθαρη η υπαιτιότητα είναι μαλλον σπάνια και οι δικηγόροι κατά κανόνα προσπαθούν να αποδώσουν κάποιο βαθμό υπαιτιότητας. Θέματα οπως η υπερβολική ταχύτητα για τις συνθήκες και την περιοχή, η κακή συντήρηση των ελαστικών, η επήρεια του αλκοόλ ακόμα και η …

Δικαστική Απόφαση: Πώς αποζημιώνεται η μόνιμη αναπηρία!

Μετατραυματική Επιληψία (1) Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας εξ ΑΚ 931 – 30.000 ευρώ Αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα λόγω της βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που υπέστη από το τροχαίο ατύχημα, με αλλοιώσεις εγκεφαλικών θλάσεων στους μετωπιαίους λοβούς, εμφάνισε μετά τριετία από του ατυχήματος μετατραυματικά ιστορικό επιληπτικών κρίσεων και η λήψη ειδικής φαρμακευτικής αγωγής (ρακετάζης) θα είναι ισόβια χωρίς να αποτρέπει τις επιληπτικές κρίσεις. Με …

Συνυπαιτιότητα 40% σε επιβάτη λόγω επιβίβασης σε όχημα με Οδηγό εν μέθη

Συνυπαιτιότητα 40% σε επιβάτη λόγω επιβίβασης σε όχημα με Οδηγό εν μέθη – Αυτοδιακινδύνευση και έλλειψη Ζώνης Ασφαλείας – Ψυχική Οδύνη 250.000 ευρώ   1. Πρόσκρουση ΙΧΕ επί σταθμευμένου Φορτηγού 2. Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος Συνεπιβάτη(ΑΚ 300) Επιβίβαση σε όχημα με Οδηγό εν μέθη – Αυτοδιακινδύνευση Ζώνη Ασφαλείας – Έλλειψη 3. Επικουρικό Κεφάλαιο Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρ. 4 Ν.4092/2012 για τον περιορισμό της ευθύνης του …

Οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών: Τι προβλέπει ο νόμος

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ Προϋποθέσεις επιτρεπτού αναίρεσης για ευθεία παράβαση κανόνος ουσιαστικού δικαίου Η μη εφαρμογή κανόνος ουσιαστικού δικαίου από το δικαστήριο της ουσίας, ενώ έπρεπε ο κανόνας αυτός να εφαρμοστεί καθώς και το αντίστροφο, ιδρύει λόγο αναιρέσεως από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. Η παραβίαση του κανόνα δικαίου εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε …

Πότε είναι συνυπαίτιος για ατύχημα αυτός που έχει προτεραιότητα;

Σύγκρουση σε σχετική διασταύρωση «Τ» Προτεραιότητα του εκ Δεξιών (1) Η προϋπάρχουσα προ του χρόνου του ατυχήματος πινακίδα ΣΤΟΠ δεν ασκεί επιρροή Επί ισόπεδου κόμβου σε σχήμα «Τ», όπου δεν υπάρχει σχετική σήμανση, η προτεραιότητα ανήκει στον εκ δεξιών κινούμενο έναντι των εξ αριστερών υποχρέων. Η προτεραιότητα σε ισόπεδο οδικό κόμβο, ο οποίος δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 26 …