Τροχαίο με Μοτοσυκλέτα και Συνυπαιτιότητα

Κύριο θέμα στην διεκδίκηση αποζημίωσης απο τροχαίο είναι η απόδοση συν- υπαιτιότητας στο άλλο μέρος. Η «ιδανική» περίπτωση που είναι ξεκάθαρη η υπαιτιότητα είναι μαλλον σπάνια και οι δικηγόροι κατά κανόνα προσπαθούν να αποδώσουν κάποιο βαθμό υπαιτιότητας. Θέματα οπως η υπερβολική ταχύτητα για τις συνθήκες και την περιοχή, η κακή συντήρηση των ελαστικών, η επήρεια του αλκοόλ ακόμα και η …

Δικαστική Απόφαση: Πώς αποζημιώνεται η μόνιμη αναπηρία!

Μετατραυματική Επιληψία (1) Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας εξ ΑΚ 931 – 30.000 ευρώ Αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα λόγω της βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που υπέστη από το τροχαίο ατύχημα, με αλλοιώσεις εγκεφαλικών θλάσεων στους μετωπιαίους λοβούς, εμφάνισε μετά τριετία από του ατυχήματος μετατραυματικά ιστορικό επιληπτικών κρίσεων και η λήψη ειδικής φαρμακευτικής αγωγής (ρακετάζης) θα είναι ισόβια χωρίς να αποτρέπει τις επιληπτικές κρίσεις. Με …

Συνυπαιτιότητα 40% σε επιβάτη λόγω επιβίβασης σε όχημα με Οδηγό εν μέθη

Συνυπαιτιότητα 40% σε επιβάτη λόγω επιβίβασης σε όχημα με Οδηγό εν μέθη – Αυτοδιακινδύνευση και έλλειψη Ζώνης Ασφαλείας – Ψυχική Οδύνη 250.000 ευρώ   1. Πρόσκρουση ΙΧΕ επί σταθμευμένου Φορτηγού 2. Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος Συνεπιβάτη(ΑΚ 300) Επιβίβαση σε όχημα με Οδηγό εν μέθη – Αυτοδιακινδύνευση Ζώνη Ασφαλείας – Έλλειψη 3. Επικουρικό Κεφάλαιο Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρ. 4 Ν.4092/2012 για τον περιορισμό της ευθύνης του …

Οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών: Τι προβλέπει ο νόμος

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ Προϋποθέσεις επιτρεπτού αναίρεσης για ευθεία παράβαση κανόνος ουσιαστικού δικαίου Η μη εφαρμογή κανόνος ουσιαστικού δικαίου από το δικαστήριο της ουσίας, ενώ έπρεπε ο κανόνας αυτός να εφαρμοστεί καθώς και το αντίστροφο, ιδρύει λόγο αναιρέσεως από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. Η παραβίαση του κανόνα δικαίου εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε …

Πότε είναι συνυπαίτιος για ατύχημα αυτός που έχει προτεραιότητα;

Σύγκρουση σε σχετική διασταύρωση «Τ» Προτεραιότητα του εκ Δεξιών (1) Η προϋπάρχουσα προ του χρόνου του ατυχήματος πινακίδα ΣΤΟΠ δεν ασκεί επιρροή Επί ισόπεδου κόμβου σε σχήμα «Τ», όπου δεν υπάρχει σχετική σήμανση, η προτεραιότητα ανήκει στον εκ δεξιών κινούμενο έναντι των εξ αριστερών υποχρέων. Η προτεραιότητα σε ισόπεδο οδικό κόμβο, ο οποίος δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 26 …

Παράσυρση πεζού που παραβίασε φανάρι: Πώς αποζημιώνεται;

Παράσυρση Πεζού που παραβίασε Ερυθρό Σηματοδότη Υπαιτιότητα 70% του πεζού που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τα δύο ρεύματα πορείας λεωφόρου, μολονότι οι φωτεινοί σηματοδότες είχαν κόκκινη ένδειξη για τους πεζούς, (παράβαση άρθρ. 38 παρ. 4 περ. α΄, β΄ και γ΄ του ΚΟΚ.) Υπαιτιότητα 30% του οδηγού ΙΧΕ οχήματος ο οποίος οδηγώντας με αυξημένη ταχύτητα (70 χλμ/ώρα), δεν αντελήφθη εγκαίρως τον ενάγοντα πεζό, …

Ποια η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση τροχαίου με άγνωστο όχημα;

Αποκλειστική υπαιτιότητα αγνώστου οδηγού, ο οποίος από αμέλεια μη ενσυνείδητη, δεν σταμάτησε πριν από τη διάβαση πεζών, επί της οποίας η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμιζόταν με φωτεινό σηματοδότη, ώστε να επιτρέψει στην ενάγουσα, που βάδιζε πεζή να διασχίσει τη διάβαση αυτή, ενώ επιπροσθέτως έβαινε με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να επιπέσει σε αυτήν, να την παρασύρει επί του οδοστρώματος σε …

Προτεραιότητα του εκ δεξιών στην άνευ σημάνσεως διασταύρωση – Δεν είναι απόλυτη

Προτεραιότητα του εκ Δεξιών στην άνευ σημάνσεως διασταύρωση (άρθρ. 12 και 19 ΚΟΚ) Δεν είναι απόλυτη (1) Στις άνευ σημάνσεως διασταυρώσεις όπου η κυκλοφορία δεν ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες, η προτεραιότητα ανήκει μεν στον εκ δεξιών κινούμενο οδηγό, ο δε οδηγός που κινείται από αριστερά και πλησιάζει σε διασταύρωση υποχρεούται να καταβάλει ιδιαίτερη προσοχή και να μειώσει την ταχύτητα του …

Τα τραύματα στο πρόσωπο ή στο κεφάλι από μόνα τους ΔΕΝ συνιστούν απόδειξη της έλλειψης κράνους!

Το κράνος σε σφοδρή σύγκρουση ή πτώση περιορίζει την έκταση των τραυματισμών στο κεφάλι, αλλά δεν τα αποτρέπει πάντοτε εντελώς. Αν από το είδος και τον τρόπο επέλευσης των σωματικών κακώσεων του θανόντος ή τραυματισθέντος η χρήση του προστατευτικού κράνους δεν ήταν ικανή να αποτρέψει το αποτέλεσμα του θανάτου ή του τραυματισμού, τότε λείπει η αναγκαίως απαιτούμενη αιτιώδης συνάφεια και η παράλειψη της χρήσης του κράνους δεν …

Καλύπτεται από την ασφαλιστική ο οδηγός που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης;

Ευθύνη Ασφαλιστή και σε περίπτωση έλλειψης άδειας ικανότητας (1) λόγω αφαίρεσης εξαιτίας διοικητικής ποινής Ο συγκεκριμένος όρος του άρθρ.25 παρ.6 της Κ4/΄585/78 ΑΥΕ όρο εξαίρεσης ασφαλιστικής κάλυψης, λόγω της ασάφειάς του, αναφορικά με το πότε ο οδηγός θεωρείται ότι δεν έχει κατά νόμο άδεια οδηγήσεως, ερμηνευόμενος κατά τα άρθρα 173 και 200ΑΚ, δεν καταλαμβάνει και τη ζημία την οποία προκαλεί ο οδηγός, ο οποίος κρίθηκε αρμοδίως ικανός …